Mijn naam is Ilse Peeters (°1976). Mijn opleiding Psychologie heb ik aan de Vrije Universiteit Brussel (VUB) gevolgd.

Opleidingen:

  • Master /Licentiaat in de Klinische Psychologie (VUB)
  • Master/Licentiaat in de Arbeids- en Organisatie Psychologie (VUB)
  • Psychotherapieopleiding: Relatie en Gezinstherapeut (Rapunzel vzw)
  • Postgraduaat Psychodiagnostiek bij kinderen (Lessius Hogeschool Antwerpen i.s.m. KUL)
  • Opleiding Dyscalculie (Kwaliteitsinstituut Dyscalculie Nederland i.s.m. Universiteit Utrecht)
  • Accredited provider of Level 3 Primary Care Triple P (Positive Parenting Program)
  • Aparte cursusdagen omtrent diverse onderwerpen: speltherapie, trauma, rouw en verlies, dyslexie, dyscalculie, AD(H)D, hechting, ….

Erkenningsnummer Psychologencommissie: 762108154

Beroepsverenigingen: BFP (Belgische Federatie van Psychologen) en VVKP (Vlaamse Vereniging van Klinisch Psychologen). Vanzelfsprekend ben ik gebonden aan het beroepsgeheim en de ethische code van psychologen.

Als psycholoog vind ik het belangrijk om kennis uit te wisselen, mezelf te laten controleren en te begeleiden. Door ons te verenigen in een beroepsvereniging en op regelmatige basis super- en intervisie te volgen, is er een continue uitwisseling met collega’s om zo een goede kwaliteit voor onze cliënten te kunnen waarborgen.

Tenslotte volg ik steeds specialisatieopleidingen om op de hoogte te blijven van de nieuwste wetenschappelijke inzichten.